Jak dobrze wybrać kredyt gotówkowy?

Przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania finansowego należy dwa razy się nad tym zastanowić. Warto przemyśleć to, czy faktycznie potrzebujemy kredytu i jakie koszty przy nim poniesiemy. Według ogólno dostępnych raportów wynika, że już kilkanaście milionów Polaków posiada kredyty, a ich liczba z roku na rok wzrasta. Kredyt gotówkowy zaciągamy na różne rzeczy, z reguły przeznaczamy go na zakup mieszkania, samochodu, sprzętu RTV, wycieczki zagraniczne lub na bieżące potrzeby, sprawdź najlepsze oferty na pożyczkę na kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Na samym początku skupmy się nad wyjaśnieniem pojęcia „kredyt”. Jest to pisemna umowa pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Polega ona na udostępnieniu przez bank określonej w umowie sumy pieniędzy na konkretny czas, a kredytobiorca zobowiązuje się oddać ustaloną kwotę w określonym czasie wraz z odsetkami zawartymi w umowie.

Read More

xd5nnr | środa, 12 luty 2020 - 2:58 pm | | Domyślne

Jak deficyt mieszkań wpływa na kredyty hipoteczne?

Deficyt mieszkaniowy w Polsce to problem powszechnie omawiany, a także istotny dla generowania popytu na kredyt hipoteczny. Deweloperzy skupują już nie tylko grunty najlepsze, ale również średniej i słabej jakości z daleka od aglomeracji gwarantujących szybkie odnalezienie zatrudnienia.

Problematyka deficytu mieszkaniowego

Deficyt mieszkaniowy w aktualnych warunkach gospodarczych przestaje mieć decydujące znaczenie. Główny kłopot to zdolność kredytowa umożliwiająca zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Gospodarstwo domowe o średnich/niskich dochodach (pensja minimalna) nie ma praktycznie szans na zakup mieszkania bez uwzględnienia wsparcia socjalnego (mało efektywne programy do tej pory, niezgodne z cenami rynkowymi podobnych inwestycji). Średnia wartość kredytu hipotecznego to około 250 000 złotych.

Read More

xd5nnr | piątek, 22 listopad 2019 - 11:40 am | | Domyślne

Cechy kredytu gotówkowego

Każdy kredyt gotówkowy bez względu na rodzaj posada kilka stałych cech. Przede wszystkim kredyty są pieniężne. Biorąc kredyt otrzymujemy pieniądze w formie gotówki, przelewu bądź czeku. Inną istotną cechą jest zwrotność, czyli obowiązek zwrotu kredytu w określonym terminie. Następna cecha kredytu to celowość, oznacza że kredyt jest bardzo często udzielany na określany cel.

Cech kredytu jest także odpłatność i zabezpieczenie. Odpłatność oznacza, że bank pobiera opłaty od kredytu przyznanego i należy spłacać odsetki od kredytu wykorzystanego. Natomiast zabezpieczenie polega na ochronie kredytu w chwili kiedy pojawi się problem z jego spłatą. Te cechy są wspólne dla wszystkich rodzajów kredytu.

Read More

xd5nnr | wtorek, 17 wrzesień 2019 - 2:40 pm | | Domyślne