Analiza ofert chwilówek w parabankach

Chwilówka to charakterystyczne zobowiązanie występujące w sektorze pozabankowym, które coraz bardziej przypomina kredyt ratalny, konsumpcyjny, również pod kątem konstrukcji prawnej. W artykule poznasz najważniejsze cechy chwilówek wraz z omówieniem pewnych problematycznych kwestii dla pożyczkobiorców

Maksymalny czas spłaty chwilówki

Chwilówka to mocno krótkoterminowe zobowiązanie, które musisz uregulować najczęściej w granicach 30 dni, chociaż zdarzają się od tej reguły wyjątki dochodzące nawet do 60, 90, 120 dni. Warto zauważyć, że niezależnie od przesuwania okresu kredytowania firmy pożyczkowe i tak zarabiają zgodnie z widełkami ustawowymi. Nie mogą narzucać nietypowych kosztów pozaodsetkowych (dodatkowych), nawet przy przedłużeniu chwilówki. Parabanki zauważyły, że wielu klientów nie spłaca chwilówek z krótkim terminem obowiązywania (to skala ponad 20% na krajowym rynku). Przy wydłużeniu okresu umowy parabank ma większe szanse na odzyskanie całości zainwestowanych środków. U pożyczkobiorcy zmniejsza się też naturalnie rata. Nie trzeba regulować całej chwilówki od razu. Rozłożenie nawet krótkoterminowego długu na raty ogranicza ryzyko nagłej utraty płynności.

Read More

xd5nnr | wtorek, 14 kwiecień 2020 - 2:34 pm | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , ,