Linia kredytowa.

Pojęcie linii kredytowej.

Linia kredytowa jest jedna z form kredytu w rachunku kredytowym. Jest to produkt bankowy za pomocą którego finansuje się działalność kredytobiorcy. Bank udostępnia kredytobiorcy możliwość zadłużania się do wysokości limitu jakie wcześniej został ustalony w umowie kredytowej. Limit ten zostaje również przyznany na określony okres czasu. Można z tego limitu korzystać w każdej sytuacji, kiedy zachodzi takowa potrzeba. Wypłacenie pieniędzy nie jest w żaden sposób obciążone jakimiś dodatkowymi warunkami i nie wymaga badania na nowo zdolności kredytowej. Linia kredytowa pozwala na szybki dostęp do pieniędzy co sprawia, że jest ona bardzo korzystna z punktu widzenia kredytobiorców. Jest przez to tak bardzo popularna. Główną zaletą linii kredytowej jest bardzo szybki do niej dostęp przez to tak wiele osób się na nią decyduje, a po najlepsze kliknij tu.

Forma elastycznej linii kredytowej.

Linia kredytowa daje możliwość zaciągania kredytów w rachunku, w którym kwota sumaryczna jest ograniczona pewnym limitem. Często linia kredytowa ma formę generalnej umowy związanej z finansowaniem. W takiej sytuacji kredytobiorca sam może zdecydować jaka ma być forma otrzymania finansów i sam może wybrać jeden z produktów jakie oferuje mu bank. W ramach linii kredytowej można korzystać z kredytów w rachunkach obrotowych, w rachunkach bieżących, w postaci gwarancji bankowych, a także w postaci akredytyw. Całkowita wartość zadłużenia nie może być większa niż limit jaki został ustalony przez bank. Linia kredytowa może być nieodnawialna i odnawialna.

Odnawialna i nieodnawialna linia kredytowa.

Odnawialna linia kredytowa polega na tym, że w momencie, kiedy spłacimy jakąś część przyznanego nam limitu po zaksięgowaniu znowu możemy go wypłacić. Linia kredytowa odnawialna może być wielokrotnie odnawiana. Kredyt odnawia się przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Nieodnawialna linia kredytowa natomiast polega na tym, że w momencie, kiedy spłacamy ratę kredytu linia kredytowa nie zwiększa się, a dalej jest taka sama. Spłata nie zwiększa kwoty jaka jest możliwa do późniejszego wypłacenia. Do kosztów jakie ponosi klient przypadku linii kredytowej to odsetki jakie płaci się od kwoty zadłużenia oraz opłata z to, że bank będzie gotowy do wypłacenia środków limitu, który zwykle jest określany w procentach.

Elastyczna linia kredytowa.

Elastyczna linia kredytowa jest instrumentem jaki należy do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O ten rodzaj linii kredytowej mogą ubiegać się kraje, które posiadają solidne fundamenty, a ich polityka w przeszłości jest na bardzo dobrym poziomie. Jako pierwszy kraj, który skorzystał z pomocy z linii kredytowej elastycznej był Meksyk i miało to miejsce w 2009 roku. W Polsce był pewnego rodzaju spór o linie kredytowa pomiędzy prezesem NBP, a Rada Ministrów. Prezes uważał, że nie ma potrzeby korzystania z elastycznej linii kredytowej, zaś zdanie Rady Ministrów było zupełnie odwrotne.

xd5nnr wtorek, 14 marzec 2017 - 10:56 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , ,