Analiza ofert chwilówek w parabankach

Chwilówka to charakterystyczne zobowiązanie występujące w sektorze pozabankowym, które coraz bardziej przypomina kredyt ratalny, konsumpcyjny, również pod kątem konstrukcji prawnej. W artykule poznasz najważniejsze cechy chwilówek wraz z omówieniem pewnych problematycznych kwestii dla pożyczkobiorców

Maksymalny czas spłaty chwilówki

Chwilówka to mocno krótkoterminowe zobowiązanie, które musisz uregulować najczęściej w granicach 30 dni, chociaż zdarzają się od tej reguły wyjątki dochodzące nawet do 60, 90, 120 dni. Warto zauważyć, że niezależnie od przesuwania okresu kredytowania firmy pożyczkowe i tak zarabiają zgodnie z widełkami ustawowymi. Nie mogą narzucać nietypowych kosztów pozaodsetkowych (dodatkowych), nawet przy przedłużeniu chwilówki. Parabanki zauważyły, że wielu klientów nie spłaca chwilówek z krótkim terminem obowiązywania (to skala ponad 20% na krajowym rynku). Przy wydłużeniu okresu umowy parabank ma większe szanse na odzyskanie całości zainwestowanych środków. U pożyczkobiorcy zmniejsza się też naturalnie rata. Nie trzeba regulować całej chwilówki od razu. Rozłożenie nawet krótkoterminowego długu na raty ogranicza ryzyko nagłej utraty płynności.

Chwilówki bez BIK, bez analizy zdolności kredytowej

Chwilówki bez analizy zdolności kredytowej to nietypowa kategoria, ponieważ firmy pożyczkowe nie mogą ominąć pewnych czynności związanych z potwierdzeniem wiarygodności klienta. Wymusza to niejako ustawa o kredycie konsumenckim, a także profil prowadzenia tak ryzykownego biznesu. Chwilówki bez BIK mogą występować, ale zamiast tego firma pożyczkowa przeanalizuje szczegółowo bazę BIG. Parabanki, które „obiecują” pieniądze bez analizy BIK najczęściej spotykają się z inspektorami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powszechnie firmy pożyczkowe posługują się BIK, KRD, EriF, BIG. Kredytobiorca może przed podpisaniem umowy zapoznać się ze wskazanymi rejestrami dla potwierdzenia punktacji.

Przedłużenie chwilówki

Najczęściej przedłużenie chwilówki wiąże się z zamknięciem dotychczasowego długu nowym zobowiązaniem z ustawowymi kosztami pozaodsetkowymi. Forma refinansowania charakteryzuje się dość dużym bezpieczeństwem, chociaż wymusza poniesienie pewnych dodatkowych opłat.

Limity przy pierwszych chwilówkach

Nie spodziewaj się, że od razu otrzymasz bardzo duży kapitał na początku współpracy z firmą pożyczkową. Na pierwsze chwilówki ustawia się najczęściej limity do poziomu kilku tysięcy złotych. Po spłacie otrzymujesz informację, że limit przesunięto.

xd5nnr wtorek, 14 kwiecień 2020 - 2:34 pm | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , ,